Pūtēju orķestris

PŪTĒJU ORĶESTRIS

diriģents Jānis Grahoļskis

 

Uzņem audzēkņus no 8 – 25 gadu vecumam.

Speciāla sagatavotība nav nepieciešama.

 

Orķestris dibināts 1986.g. Repertuārā – latviešu un aizrobežu komponistu skaņdarbi.

Orķestrim ir vasaras nometnes.

2x nedēļā notiek orķestra kopmēģinājumi un individuālās nodarbības.

 

Informācija: jgraholskis@edu.riga.lv