KĀPŠANAS SPORTS

2019./2020.m.g. uzņem audzēkņus no 11 līdz 18 gadu vecumam.

 

Kāpšanas sporta pulciņa programma vērsta pamatā uz kāpšanas sporta tehnikas apgūšanu. Mācību gada sākumā tiek pilnveidota dalībnieku vispārējā fiziskā sagatavotība un notiek teorētiskās nodarbības par kāpšanas iespējām Latvijā, sporta vēsturi, u.t.t. Visa gada garumā teorētiskās iemaņas tiek pārbaudītas praksē, dalībniekiem startējot dažādās kāpšanas sporta sacensībās.

 

Kāpšanas sporta pulciņā audzēkņi:

  • apgūs vispārīgu informāciju par  alpīnismu, klinšu kāpšanu un kāpšanas sportu;
  • atpazīs un pielietos dažādu drošības inventāru, apgūs drošināšanas iemaņas;
  • apgūs kāpšanas tehnikas pamatelementus un drošības tehnikas noteikumus kāpšanas laikā;
  • aktīvākajiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties kāpšanas sporta sacensībās.

Nodarbības notiks pirmdien, trešdien, piektdien plkst.17.20-20.00 Rīgas Juglas vidusskolas Sporta zālē, Kvēles ielās 64.

 

Informācija: jkozevnikova3@edu.riga.lv; iliepina11@edu.riga.lv; ejnemse@edu.riga.lv