Ritmoplastika

Ritmoplastika
Skolotāja Ieva Romanovska

Ritmoplastika ir pulciņš, kas attīsta bērna radošās spējas, kā arī veicina viņa fizisko attīstību.
Šis pulciņš ir domāts bērniem no 2,5 līdz 7 gadu vecumam.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pirmdienās un ceturtdienās
rīta un pēcpusdienu grupās.

Caur dažādām kustību un iztēles rotaļām bērni apgūst latviešu tradicionālo deju soļus, mūzikas izteiksmes līdzekļus un iespējas, viņi attīsta iztēli. Bērni mācās klausīties mūziku, raksturot to un atveidot kustībā. Tiek veicināta viņu spēja sadarboties ar citiem vienaudžiem, kā arī tiek izzinātas sava ķermeņa iespējas muzikāli ritmiskajās kustībās.
Ritmoplastika palīdz bērniem radoši atraisīties un attīsta muzikālo dzirdi, un spēju to visu apvienot un atveidot kustībā.

Informācija: mob.t.26050613