Ritmoplastika

Jauno audzēkņu reģistrācija 2023./2024.m.g. tikai pie skolotājas pa tālr.26050613
Darbojamies ar prieku un izzinam pasauli caur kustību mūzikā!

Nodarbību laiki tiks precizēti sākoties jaunajam mācību gadam!

Ritmoplastika ir pulciņš, kas attīsta bērna radošās spējas, kā arī veicina viņa fizisko attīstību.

Caur dažādām kustību un iztēles rotaļām bērni apgūst latviešu tradicionālo deju soļus, mūzikas izteiksmes līdzekļus, un jo sevišķi attīsta iztēli. Bērni mācās klausīties mūziku, raksturot to un atveidot kustībā. Tiek veicināta viņu spēja sadarboties ar citiem vienaudžiem, kā arī tiek izzinātas sava ķermeņa iespējas muzikāli ritmiskajās kustībās.

Decembrī un maijā, bērni gūst skatuves pieredzi nelielos tematiskos koncertos, bet mums svarīgākais ir nodarbību process, kurā bērni ar prieku un interesi darbojas atbilstoši savām spējām.

Informācijai: skolotāja Ieva Romanovska, mob.t.26050613