Ritmoplastika

Skolotāja Ieva Romanovska

2019./2020.m.g. pulciņā jaunus audzēkņus vairāk neuzņem. Nav brīvu vietu.

Ritmoplastika ir pulciņš, kas attīsta bērna radošās spējas,

kā arī veicina viņa fizisko attīstību.

Šis pulciņš ir domāts bērniem no 2 – 7 gadu vecuma

 

Nodarbības notiek

divas reizes nedēļā pirmdienu un ceturtdienu pēcpusdienās.


Caur dažādām kustību un iztēles rotaļām bērni apgūst latviešu tradicionālo deju soļus, mūzikas izteiksmes līdzekļus, viņi attīsta iztēli. Bērni mācās klausīties mūziku, raksturot to un atveidot kustībā. Tiek veicināta viņu spēja sadarboties ar citiem vienaudžiem, kā arī tiek izzinātas sava ķermeņa iespējas muzikāli ritmiskajās kustībās.

Ritmoplastika palīdz bērniem radoši atraisīties un attīsta muzikālo dzirdi, un spēju to visu apvienot un atveidot kustībā.

Informācija:

26050613 skolotāja Ieva