Līdzfinansējums

Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot maksājuma mērķi.

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi:

Atbildīgais par līdzfinansējumu – galvenā speciāliste Līga Sama:
113-1.kabinets, darba mob.t. 27006046, e-pasts: lsama@edu.riga.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdien plkst.8.00-17.30, otrdien, trešdien, ceturtdien plkst.9.00-18.30, piektdien plkst.9.00-13.00.