Dalības maksa

Līdzdalības maksājums jāapmaksā saskaņā ar vecākiem izsniegto maksājuma kvīti. Līdzdalības maksājums jāiemaksā Rīgas Skolēnu pils kontā, precīzi norādot maksājuma kvītī minēto informāciju par maksājuma mērķi.

Ja maksājumā nav norādīts precīzs maksājuma mērķis, maksājums nonāk kopējā Rīgas domes budžetā, bet audzēkņa vecākiem Rīgas Skolēnu pils maksājumu uzskaites sistēmā veidojas parāds.

Līdzdalības maksājuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzdalības maksājumiem un pārējie noteikumi:

Atbildīgais par vecāku līdzdalības maksājumiem Līga Sama:
118.kabinets, mob.t. 27006046, e-pasts: lsama@edu.riga.lv
vecākus pieņem: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien plkst.13.00-19.00, piektdien plkst.9.30-13.30.