Latviešu valoda

skolotāja Laimdota Baltā

Pulciņā darbojas audzēkņi no 7 līdz 15 gadu vecumam.

 

2018./2019.m.g. vēl uzņem jaunus audzēkņus:

*1.-2.klases grupā / nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.14.10-15.30, 109.telpā

*3.klases grupā / nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst.14.10-15.30, 109.telpā

 

Audzēkņi nodarbībās:

  • no 7 gadiem uzsāk mācīties latviešu valodu – spēlē spēles, runā, mācās lasīt;
  • līdz 9. klasei skolēni papildina zināšanas – raksta, lasa, risina krustvārdu mīklas, spēlē spēles, gatavojas Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārbaudes darbiem un eksāmeniem, atbilstoši zināšanu līmenim mazākumtautību skolās.

 

Informācija: mob.t. 29143361