Latviešu valoda cittautiešiem

skolotāja Laimdota Baltā

Pulciņā darbojas audzēkņi no 7 līdz 15 gadu vecumam.

2019./2020.m.g. vēl ir brīvas vietas 1.-3.klašu grupā.

Audzēkņi nodarbībās:

  • no 7 gadiem uzsāk mācīties latviešu valodu – spēlē spēles, runā, mācās lasīt;
  • līdz 9. klasei skolēni papildina zināšanas – raksta, lasa, risina krustvārdu mīklas, spēlē spēles, gatavojas Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārbaudes darbiem un eksāmeniem, atbilstoši zināšanu līmenim mazākumtautību skolās.
Nodarbības 208.telpā:
1.-2.klasei otrdienās, ceturtdienās
3.klasei pirmdienās, trešdienās
4.-9.klasei otrdienās, ceturtdienās

Informācija: mob.t. 29143361