Latviešu valoda

skolotāja Laimdota Baltā

Pulciņā darbojas audzēkņi no 7 līdz 15 gadu vecumam.

Audzēkņi nodarbībās:

  • no 7 gadiem uzsāk mācīties latviešu valodu – spēlē spēles, runā, mācās lasīt;
  • līdz 9. klasei skolēni papildina zināšanas – raksta, lasa, risina krustvārdu mīklas, spēlē spēles, gatavojas Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārbaudes darbiem un eksāmeniem, atbilstoši zināšanu līmenim mazākumtautību skolās.

Informācija: mob.t. 29143361