Rīgas Skolēnu pils TDA „Uguntiņa” koncertmaratons novembrī

Novembra mēnesī Skolēnu pils TDA „Uguntiņa” piedalījusies 7 koncertos! 150 „Uguntiņas” dejotāji visās vecuma grupās ar lielu dejotprieku koncertējuši dažādos pasākumos, no kuriem lielākā daļa bija veltīta mūsu valsts 90. Dzimšanas dienai.

Īpaši jāatzīmē divi pasākumi: Rīgas Skolēnu pils muzikālo kolektīvu un mākslinieciskās jaunrades kolektīvu 6 stundu ! garais Lielkoncerts Skolēnu pils Svētku zālē un „Skani mana Latvija!” koncerts Rīgas Latviešu biedrības namā. „Uguntiņas” lielie un mazie dejotāji priecēja skatītājus ar savu raito dejas soli Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku virsvadītāju atceres pasākumā, Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes jubilejas pasākumā, Latvijas Biznesa Gadagrāmatas izdošanai veltītajā pasākumā. Mūsu valsts vecākā bērnu un jauniešu tautas deju ansambļa (dibināts 1948.gadā !) dejotāji bija gandarīti par iespēju rādīt savu dejotprasmi tik plašai publikai.

TDA „Uguntiņa” mākslinieciskā vadītāja Gita Ūdre

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.