Kādi ierobežojumi jāievēro no 10. jūnija


Ārkārtējā situācija ir beigusies, un ierobežojumi tiek samazināti. No 10. jūnija, ir atļauts pulcēties lielākam cilvēku skaitam, taču arī turpmāk jāievēro vairāki drošības pamatprincipi – divu metru distancēšanās un higiēna –, tāpat spēkā paliek arī prasība lietot mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā.

Tā kā šobrīd dažās no nodarbībām ir atsākušās Rīgas skolēnu pils telpās, lūgsim ievērot šos noteikumus arī pils telpās.

Sargāsim savu un savu tuvāko veselību!