Iepriecināsim cits citu!

Aicinājums piedalīties gan mūsu skolotājiem un darbiniekiem, gan mūsu audzēkņiem un viņu vecākiem!