2020./2021.m.g. jaunus audzēkņus vairāk neuzņem. Pulciņš ir nokomplektēts. 

Pulciņā darbojas 6. – 7. Klases skolēni.