Par mums

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Nolikums

Ētikas komisijas Nolikums

Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”

Maksas pakalpojumu cenrādis

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” dibināts 1941.gada 21.februārī. Šodien šajā interešu izglītības iestādē 65 dažādos virzienos savas intereses, spējas, talantu attīsta ap 3600 bērnu un jauniešu vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Mūsu galvenie darbības virzieni:

Audzēkņiem

  • interešu izglītība pulciņos / kolektīvos
  • pasākumi bērniem, jauniešiem Rīgā, Latvijā, ārvalstīs (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi)
  • nometnes skolēnu brīvlaikos (vietējās, starptautiskās)
  • ekskursijas Rīgas Skolu muzejā (mācību stunda viduslaiku, Krievijas impērijas, padomju laika klasēs un izstāžu apmeklēšana)
  • brīvais laiks Spēļu istabā

Pedagogiem

  • Rīgas interešu izglītības metodiskās apvienības
  • metodiskā palīdzība, metodiskie materiāli
  • profesionālās meistarības, kvalifikācijas pilnveidošana

Kontakti

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Krišjāņa Barona ielā 99, Rīga, LV-1012, bjcrsp@riga.lv

Direktore Māra Vilciņa (apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdien plkst.10.00-12.00, ceturtdien plkst.16.00-18.00 iepriekš saskaņojot pa tālruni 67848826 vai 27006054)

Lietvedības pārzine Laura Skujiņa 67848826, 27006054 bjcrsp@riga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Tamāra Kalvāne 27006035, tkalvane@edu.riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Iveta Freimane 27006021, ifreimane4@edu.riga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Līva Lauberte 27006053, llauberte5@edu.riga.lv
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Jāzeps Pastors 27006027, jpastors@edu.riga.lv
Galvenais speciālists (dalības maksa pulciņos jeb līdzfinansējums) Līga Sama 27006046, lsama@edu.riga.lv
Galvenais speciālists (rēķinvedība) Vita Oša 28232914, vosa@edu.riga.lv
Sociālais pedagogs Gundega Juška 29864880, gjuska3@edu.riga.lv (administrācijā: pirmdienās plkst.17.00-20.00 un otrdienās plkst.10.00-19.00)
1.stāva dežurants, ēkas sargs 27006043

Rekvizīti izmantojami e-Riga sistēmā ievietotiem metarēķiniem:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
IKSD BJC Rīgas Skolēnu pils
Faktiskā adrese: K. Barona iela 99, Rīga, LV – 1012
Identifikācijas kods: 2102130
Bankas rekvizīti:
IBAN konta Nr. LV07NDEA0021000916071
Banka: Luminor Bank A/S
SWIFT kods: NDEAL V2X

Rekvizīti izmantojami papīra formā (ja nav reģistrējušies e-Riga sistēmā):

Rīgas pilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
IKSD BJC Rīgas Skolēnu pils
Faktiskā adrese: K. Barona iela 99,Rīga, LV – 1012
Bankas rekvizīti:
IBAN konta Nr. LV07NDEA0021000916071
Banka: Luminor Bank A/S
SWIFT kods: NDEAL V2X

icon-car.pngFullscreen-Logo
Rīgas Skolēnu pils atrašanās vieta

karte lādējas - lūdzu uzgaidiet...

Rīgas Skolēnu pils atrašanās vieta 56.962608, 24.142950