Akordeonistu ansamblis „OPUSS”

AKORDEONISTU ANSAMBLIS „OPUSS”

skolotāja Karolīne Vancāne

 

Uzņem audzēkņus no 5 līdz 25 gadu vecumam.

 

Akordeonistu ansamblis Opuss uzņem jaunus dalībniekus:

1)   jaunākā grupa – bez priekšzināšanām; tiek piedāvātas individuālās nodarbības; ar priekšzināšanām – noklausīšanās / pārbaude.

2)   pamatgrupa – tikai ar priekšzināšanām- noklausīšanās / pārbaude / lasīšana no lapas.

3)   sagatavošanās grupa – 5 gadīgie bērni; tiek piedāvātas individuālās un grupas nodarbības.

 

Ansamblis piedalās skatēs, akordeonistu dienās Rīgā.

 

Ansambļa repertuārā:

klasiskā mūzika, latviešu tautas mūzika, mūsdienu autoru oriģināldarbi.

 

Informācija: mob.t.26005465