Zīmēšana un gleznošana

ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA

skolotāja Inta Stupāne

 

 

 

 

 

 

Darbojas audzēkņi no 7 gadu vecuma.

 

Pulciņā audzēkņi apgūst pašas elementārākās iemaņas, nepieciešamas strādājot ar zīmuļiem, krāsām, tušu u.c. materiāliem.

Mācību darbā galvenais ir bērna emocionālā atraisīšanās. Tiek ievērotas audzēkņu vecuma atšķirības, kā arī individuālās īpašības. Ja bērns ir apguvis tehnikās iemaņas un pats nonācis līdz spējai radīt, ja viņam ir atklājuma un labi padarīta darba prieks, tad rezultāts ir sasniegts. Audzēkņu darbi ir atzinīgi novērtēti Latvijā, Polijā, Vācijā, Japānā u.c.

 

Brīvas vietas vēl ir: pirmdienu, trešdienu grupās plkst.13.30-14.50

(1.-3.klases vecuma bērniem).

Informācija mob.t. 29982155.