ESTĒTIKAS SKOLA

ESTĒTIKAS SKOLA

2019./2020.m.g. uzņem audzēkņus:

 • 3-4 g.vec. grupā;
 • 5-6 g.vec. grupā;
 • 6-7 g.vec. grupā.

Jauno audzēkņu reģistrācija notiek vēl visu septembri sūtot pieteikumu uz e-pastu ifreimane4@edu.riga.lv (bērna vārds, uzvārds, vecums, vecāku kontakttālrunis)

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi netiek uzņemti!

Nodarbības notiek plkst.9.30-13.15:

 • 3-4 g.vec. un 5-6 g.vec. grupās divas reizes nedēļā;
 • 6-7 g.vec. grupā katru darba dienu.

Nodarbību veidi:

 • Filcēšana
 • Pērļošana
 • Šūšana
 • Modelēšana
 • Dabas materiāli
 • Papīra locīšana
 • Zīmēšana – gleznošana
 • Veidošana (māls)
 • Lego
 • Angļu valoda
 • Mūzika – folklora – rotaļas
 • Lasīšana
 • Rakstīšana
 • Cipari

Nodarbības ir bezmaksas.